Bestuursleden:

Erna Upmeijer, voorzitter
Annemiek den Os, secretaris
Wim Bremer, penningmeester

Contactinformatie:

Stichting Keesachtigen en Poolhonden
p/a Annemiek den Os, secretaris

Rijksstraatweg 125

2629 JE Delft
telefoon (0031) 010 4490216
e-mail secretaris@keesachtigen-poolhonden.nl